Dịch vụ chính

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm

Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ
Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ Vệ sinh văn phòng định kỳ

+ Vệ sinh trên cao: quét mạng nhện trần nhà, lau bóng đèn, quạt, vệ sinh máy lạnh. + Vệ sinh tường: ổ điện, hộc đèn, tủ kệ, bàn. + Vệ sinh cửa sổ, cửa kính, cửa lối đi. + Vệ sinh toilet, nhà tắm. + Giặt rèm, giặt thảm, giặt ghế sofa,...
Xem thêm